De kerk van Wolphaartsdijk

Donateurs

Voor restauratie en onderhoud wordt een beroep gedaan op gerelateerde stichtingen en instellingen, maar ook op landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Deze subsidies zijn echter niet toereikend om alle restauraties uit te voeren. Onderhoudskosten worden voor 70-80% gedekt door de monumentenwet en er zijn tevens kosten die niet onder de monumentenwet vallen (zoals de inventaris, elektrische voorzieningen e.d.). Donateurs en vrijwilligers zijn daarom meer dan welkom!

Donateur worden

U kunt de Stichting Oude Zeeuwse Kerken steunen door donateur te worden, zodat naast boerderijen, molens, kastelen, ook oude kerken in het dorps- en stadsbeeld behouden blijven.

Momenteel doneren 450 donateurs jaarlijks een minimale bijdrage van € 22,--. Zij ontvangen tweemaal per jaar een bulletin gevuld met artikelen gerelateerd aan Zeeuwse kerken en religieus erfgoed. Vanaf 2009 wordt het bulletin stijlvol in fullcolour uitgegeven.

Bij voldoende belangstelling wordt jaarlijks voor de donateurs een excursie georganiseerd naar bijzondere kerken

Vrijwilligers

Ook vrijwilligers zijn meer dan welkom. Elke kerk heeft een eigen stichtingsvorm en het lokale werk wordt gedaan door plaatselijke commissies.

 

Aanmelden als donateur

Vragen over donateurschap of vrijwilligerswerk