De kerk van Zierikzee

De Nieuwe Kerk te Zierikzee

Voorheen stond op de plaats van de Nieuwe Kerk een grote kathedraal. De kathedraal is afgebrand in 1832. In juli 1835 – tweeëneenhalf jaar na de brand – begonnen de werkzaamheden voor een nieuwe kerk (vandaar de naam 'Nieuwe Kerk'). Omdat de architect die het werk had aangenomen failliet ging, lag de bouw lange tijd stil. De Nieuwe Kerk is in 1848 in gebruik genomen.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd. Herstel volgde, maar algehele restauratie bleef onvermijdelijk. De Hervormde gemeente kon vanwege de zware financiële lasten die werkzaamheden niet laten uitvoeren. In 1971 werd het gebouw gesloten. De Nieuwe Kerk ging zienderogen achteruit nadat ramen waren ingegooid en wind en regen vrij spel kregen.

Een oplossing kwam in 1977. Het gebouw ging over naar de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Het gebouw werd – met financiële steun – in de jaren 1978-1988 in fasen gerestaureerd. Als een fraai voorbeeld van 19e eeuwse kerkelijke architectuur vormt de Nieuwe Kerk een bijzonder object in monumentenstad Zierikzee. Op 16 april 1988 werd het gebouw feestelijk in gebruik genomen.

 

Volg de videoserie over de renovatie van de kerk.

 

De Nieuwe Kerk

Kerkplein 1
4301 EE Zierikzee

 

logo zierikzee

Contact:

zierikzee@zeeuwsekerken.nl

 

De Nieuwe Kerk heeft tevens een eigen website.
Deze is te vinden op:

www.nieuwekerkzierikzee.nl