Contact

Adresgegevens:

Stichting Oude Zeeuwse Kerken
Herengracht 88
4331 PX Middelburg


De stichting is een ANBI stichting.

Bestuur

Voorzitter:
Secretariaat:
Penningmeester:

Donateurs en bulletin

Donateur worden:
Redactie bulletin:

De kerken

De Nieuwe Kerk te Zierikzee:
De Katse Kerk:
De Hervormde kerk van Waterlandkerkje:
Sint Maartenskerk te Baarland:

Privacy

Om haar achterban op een goede manier van dienst te zijn, verwerkt de Stichting Oude Zeeuwse Kerken persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordering Gegegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring Stichting Oude Zeeuwse Kerken.

In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

De Stichting Oude Zeeuwse Kerken gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en bewaart deze niet langer dan noodzakelijk. Wij treffen alle maatregelen die binnen onze mogelijkheden liggen en redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw gegevens te beschermen. Wij werken samen met partners die dezelfde inspanning garanderen.

Stichting Oude Zeeuwse Kerken verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of met toestemming van de betrokken persoon.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde informatiesystemen van Stichting Oude Zeeuwse Kerken of haar partners. Stichting Oude Zeeuwse Kerken neemt adequate maatregelen om te zorgen dat deze beveiliging op orde is en hanteert actueel de gedragscodes voor de behandeling van persoonsgegevens.

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een mail sturen naar . Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk realiseren.

Als u op onze website een contactformulier invult, worden deze gegevens opgeslagen en opgestuurd naar de secretaris van Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Met de ingevulde contactgegevens kunnen we op uw bericht reageren.

Voor vragen en opmerkingen over ons gebruik van persoonsgegevens kunt u mailen naar: