Donateurs

Voor restauratie en onderhoud wordt een beroep gedaan op gerelateerde stichtingen en instellingen, maar ook op landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Deze subsidies zijn echter niet toereikend om alle restauraties uit te voeren. Onderhoudskosten aan de monumentale gebouwen worden voor 50% gedekt door de rijksoverheid/monumentenwet. Ook zijn er onderhoudskosten die niet onder de monumentenwet vallen (zoals inventaris, elektrische voorzieningen e.d.). Donateurs en vrijwilligers zijn daarom meer dan welkom!

U kunt de Stichting Oude Zeeuwse Kerken steunen door donateur te worden, zodat oude kerken in het dorps- en stadsbeeld behouden blijven.

Momenteel doneren 450 donateurs jaarlijks een minimale bijdrage van € 25,–. Zij ontvangen tweemaal per jaar een bulletin met artikelen gerelateerd aan Zeeuwse kerken en religieus erfgoed.

Bij voldoende belangstelling wordt jaarlijks voor de donateurs een excursie georganiseerd naar bijzondere kerken.

Donateur worden

    Aanmelden als donateurWijzigingen doorgeven