De Sint-Maartenskerk te Baarland

Algemeen

Adres: Slotstraat 3, 4435 AM Baarland

Huidig kerkgebouw

De Nederlands Hervormde Kerk te Baarland is een rijksmonument en dateert uit het begin van de 14de eeuw. Het is gebouwd als Rooms Katholieke Kerk, gewijd aan patroonheilige Sint-Maarten. De kerk van Vinninge was de moederkerk van Baarland; Baarland was op zijn beurt de moederkerk van Bakendorp.

In 1480 verkreeg het kerkschap het privilege tot heffing van parochie-accijns, ten behoeve van onderhoud.
Het begin van de reformatie in Baarland is ongewis, bekend is in ieder geval de naam van de eerste predikant: Arnold Wiels (1578 tot 1581).

Oorspronkelijk was de kerk een drieschepige hallenkerk maar aan het einde van de achttiende eeuw had de kerkelijke gemeente geen financiële mogelijkheden meer tot onderhoud van het grote gebouw. In 1774 werden de twee zijhallen ten noorden en zuiden van de hoofdhal dan ook afgebroken. Het overgebleven schip en koor werden gescheiden door middel van een houten tussenwand, voorzien van een weelderige schildering. In 1776 werd de kerk weer in gebruik genomen en in 1786 is het prachtig klinkende Moreau-orgel geplaatst, dat in de top tien-lijst van kleine Nederlandse kerkorgels prijkt. Het koor deed tot in de negentiende eeuw dienst als school. Hieraan herinnert de aan de zuidwestzijde aangebouwde consistorie.

De kerk kwam in 1983 in eigendom van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Een grondige restauratie van zowel het gebouw als het Moreau-orgel werd in 1997/1998 afgerond. Wekelijks worden in de Sint-Maartenskerk protestantse kerkdiensten gehouden voor inwoners van ’s-Gravenpolder en Baarland.

Agenda / Huur kerkgebouw

Nieuwsberichten

  Locatie

  Bestuur en contact

  • Voorzitter: J. Vermin
  • Secretaris: P. Louisse
  • Penningmeester: J. Hoogvliet

  Contact:

  Foto’s