Bulletin

Op dit moment wordt gewerkt aan het digitaal beschikbaar stellen van de Bulletins vanaf jaargang 1977. Het is de bedoeling dat de bulletins raadpleegbaar worden via www.tijdschriftenbankzeeland.nl.

Alle donateurs krijgen twee keer het bulletin van de stichting toegezonden.

Redactiecommisie:

  • L.M. van der Gouwe
  • Ing. C.M.J. de Jonge
  • Drs. J.P. de Jonge
  • G.J. Lepoeter
  • Dr. H. Uil

Redactieadres:

Drs. J.P. de Jonge:

Content volgt nog