Home

De Stichting Oude Zeeuwse Kerken (SOZK) is opgericht op 1 oktober 1976. Het doel is het bevorderen van de belangstelling voor Zeeuwse historische kerkgebouwen en de instandhouding ervan. Behalve voor de gebouwen draagt de stichting ook zorg voor de orgels in de kerk. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle organisatorische werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. De stichting heeft geen kerkelijk-spirituele functie.

De stichting heeft momenteel vier kerken in eigendom. De exploitatie van deze kerken gebeurd door plaatselijke beheersstichtingen.

Voor activiteiten en actuele zaken zie:

Naast en in relatie tot de Stichting Oude Zeeuwse Kerken zijn er ook vier plaatselijk stichtingen met een eigen Bestuur actief. De Stichting Oude Zeeuwse Kerken heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur en is eigenaar van de gebouwen en zorgt ervoor dat deze gebouwen onderhouden worden en beheerd. De plaatselijke stichtingen verzorgen de exploitatie van de kerken met lokale vrijwilligers. De plaatselijke stichtingen wijzen elk een vertegenwoordiger aan in het Algemeen Bestuur van de Stichting Oude Zeeuwse kerken.

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: P.M. Bruinooge
  • Secretaris: mr. K.M. Moeliker
  • Penningmeester: Drs. S.M.P. Jongepier
  • Technisch Adviseur: H. van de Schraaf
  • Bestuurslid: Ir. L.M. de Putter

De administratie van de stichting wordt verzorgt door het kantoor kerkelijke administratie (KKA). De administratie van de donateurs is in handen van Erfgoed Zeeland.

  • Rsin nummer: 008792768
  • KvK nummer: 4111 3025
  • BTW nummer: NL008792768B01
  • Bankrekkingsnummer stichting algemeen: NL82 ABNA 0485 3346 07
  • Bankrekkeningnummer donateurs: NL72 ABNA 01326 76931

Statuten

Het algemeen bestuur bestaat uit elf leden en houdt toezicht op het dagelijks bestuur en vormt tevens een klankbord voor het dagelijks bestuur. De bestuursleden genieten geen bezoldiging.

verantwoording activiteiten 2020

Beleidsplan